Prihláška

Vyučujúce odbory

Tanečný

Tanec, to je rytmus, dynamika a hudba pretvorená do pohybu. Na tanečnom odbore získajú vaše deti správne držanie tela a rozvinie sa u nich pohybová pamäť. Základná hudobno-pohybová príprava má všeobecné zameranie, neskôr sa deti naučia ľudový, moderný, džezový a klasický tanec. Naši mladí a energickí učitelia sa zameriavajú hlavne na moderný tanec.

Výtvarný

Výtvarné umenie je hmatateľný dôkaz toho, že talent skutočne existuje a dá sa zhmotniť. Aj vaše dieťa môže tvoriť originálne umelecké diela, ak ho necháte rozvíjať svoju tvorivosť a fantáziu pod dohľadom skúsených učiteľov. Na výtvarnom odbore sa deti naučia používať rôzne výtvarné techniky ako kresba, maľba či grafika. Najdôležitejšia je ale čistá radosť z tvorby.

Hudobný

Ak cítite, že vaše dieťa inklinuje k hudbe, nechajte ho prejaviť sa prostredníctvom hry na hudobný nástroj. Naši učitelia mu pomôžu vycibriť zručnosť v hre, ale podporia aj jeho kreativitu a schopnosť tvoriť. Gitara, klavír (keyboard), flauta, bicie či spev, hudobný odbor je živý a znamená aj koncerty či možnosť pripraviť sa na štúdium na konzervatóriu. Tón v tóne s rozvojom talentu. V rámci hudobného odboru sme v školskom roku 2020/2021 otvorili v Partizánskom v priestoroch OD Prior program pre deti s názvom HOPI - hudobno pohybové aktivity pre deti, ktoré zahŕňajú základy spevu, rytmizácie, pohybové aktivity, tanec, rozvoj hudobného cítenia, pesničky, hry a zábava pod vedením kvalifikovaných pedagógov a hudobníkov.

Dramatický

Všetci každý deň prežívame desiatky rôznych príbehov. V dramatickom odbore sa deti učia pozorovať svet okolo seba a cez improvizovanú činnosť vyjadriť rôzne emócie a stvárniť situácie. Rozvíja sa ich osobnosť, myslenie a cítenie. Základom dramatického odboru je komunikácia, pohybová príprava a prednes. Žiaci nacvičujú divadelné hry a majú možnosť predviesť svoj talent.

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy