Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Tanečný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Dominika Kardošová

  Dominika Kardošová

  🎶🩰🎭Pedagóg tanca, hudobno pohybovej prípravy🎶🩰🎭 Absolvovala som Základnú umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne odbor tanec a literárno-dramatické umenie. Som študentkou 5.ročníka hudobno-dramatického odboru na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Okrem iného pracujem aj ako animátorka. Mám rada prácu s ľuďmi a najmä s deťmi. Venujem sa tancu, spevu, herectvu, hre na klavír. Mojím cieľom je otvoriť deťom dvere k umeniu ako takému. Pre mňa umenie znamená spôsob vyjadriť svoje emócie, názory a myšlienky. Jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodla pre prácu učiteľky v základnej umeleckej škole, je moja vnútorná potreba odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti ostatným, naučiť niekoho to, o čom som presvedčená, že je správne, pekné a vzácne. Po skončení štúdia na konzervatóriu chcem pokračovať aj na vysokej škole. Chcem využiť všetky príležitosti, ktoré ma budú napĺňať a robiť šťastnou a práve táto práca patrí k jednej z nich.

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Veronika Fábryová DiS.

  Veronika Fábryová DiS.

  🎨Pedagóg výtvarného odboru🎨. Počas základnej školy som navštevovala päť rokov ZUŠ v Partizánskom. Už vtedy som vedela, že sa chcem uberať umeleckým smerom. Vyštudovala som Súkromnú školu úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch v odbore úžitková maľba a vyššie odborné štúdium v odbore ručné výtvarné spracúvanie textílii. Rada navštevujem galérie, kde čerpám inšpirácie pri tvorení s deťmi. Voľný čas trávim v prírode na túrach a na bicykli. Už ako dieťa som sa hrávala na učiteľku, takže vo výbere povolania som mala jasno. ❤️Práca s deťmi ma veľmi baví a napĺňa.❤️

Hudobný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Radovan Havlík, DiS.art.

  Radovan Havlík, DiS.art.

  🎸Hudobný pedagóg hry na gitare🎸Začínal som v ZUŠ Partizánske u Miloša Sládečku, v odbore klasická gitara a neskôr na ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch, v odbore elektrická gitara, pod vedením Branislava Ondríka. Zatiaľ svoje najvyššie hudobné vzdelanie som získal ako absolvent štátneho Konzervatória v Bratislave v odbore elektrická gitara. V súčasnosti sa profesionálne venujem hre na klasickej a elektrickej gitare. Mám skúsenosti ako inštrumentalista v rôznych profesionálnych hudobných projektoch a som aktívny hráč. Ako pedagóg ponúkam každému žiakovi svoje doterajšie skúsenosti, tiež individuálny a profesionálny prístup. Skúsenosti s učením mám s deťmi od predškolského veku, až po dospelých.

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy