Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Tanečný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
  • Dominika Kardošová

    Dominika Kardošová

    🎶🩰🎭Pedagóg tanca, hudobno pohybovej prípravy🎶🩰🎭 Absolvovala som Základnú umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne odbor tanec a literárno-dramatické umenie. Som študentkou 5.ročníka hudobno-dramatického odboru na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Okrem iného pracujem aj ako animátorka. Mám rada prácu s ľuďmi a najmä s deťmi. Venujem sa tancu, spevu, herectvu, hre na klavír. Mojím cieľom je otvoriť deťom dvere k umeniu ako takému. Pre mňa umenie znamená spôsob vyjadriť svoje emócie, názory a myšlienky. Jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodla pre prácu učiteľky v základnej umeleckej škole, je moja vnútorná potreba odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti ostatným, naučiť niekoho to, o čom som presvedčená, že je správne, pekné a vzácne. Po skončení štúdia na konzervatóriu chcem pokračovať aj na vysokej škole. Chcem využiť všetky príležitosti, ktoré ma budú napĺňať a robiť šťastnou a práve táto práca patrí k jednej z nich.

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
  • Veronika Fábryová DiS.

    Veronika Fábryová DiS.

    🎨Pedagóg výtvarného odboru🎨. Počas základnej školy som navštevovala päť rokov ZUŠ v Partizánskom. Už vtedy som vedela, že sa chcem uberať umeleckým smerom. Vyštudovala som Súkromnú školu úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch v odbore úžitková maľba a vyššie odborné štúdium v odbore ručné výtvarné spracúvanie textílii. Rada navštevujem galérie, kde čerpám inšpirácie pri tvorení s deťmi. Voľný čas trávim v prírode na túrach a na bicykli. Už ako dieťa som sa hrávala na učiteľku, takže vo výbere povolania som mala jasno. ❤️Práca s deťmi ma veľmi baví a napĺňa.❤️

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy