Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Tanečný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Emili Wohlandová

  Emili Wohlandová

  Pedagóg tanečného odboru a gymnastiky

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Mgr. Alena Valuchová
 • Mgr. Júlia Smatanová

  Mgr. Júlia Smatanová

  Pedagóg výtvarného odboru (materská dovolenka)

Hudobný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Barbora Kasalová

  Barbora Kasalová

  Pedagóg hry na klavír

Dramatický odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Michaela Ďurišová

  Michaela Ďurišová

  Učiteľka literárno-dramatického odboru

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy