Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Tanečný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
  • Ing. Jana Flórová

    Ing. Jana Flórová

    Pedagóg tanečného odboru (mini tanečná) Vedúca tanečného odboru

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore

Hudobný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
  • Barbora Kasalová

    Barbora Kasalová

    Hudobný pedagóg hry na klavíri

Dramatický odbor

Viac informácií o odbore
Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy