Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Tanečný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Ing. Doris Ziaťková DiS. art.

  Ing. Doris Ziaťková DiS. art.

  Tanečný pedagóg

 • Jana Okoličányová DiS.art

  Jana Okoličányová DiS.art

  Tanečný pedagóg

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Mgr. Alena Valuchová
 • Mgr. Júlia Smatanová

  Mgr. Júlia Smatanová

  Učiteľka výtvarného odboru (materská dovolenka)

Hudobný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Barbora Kasalová

  Barbora Kasalová

  Pedagóg hry na klavír

Dramatický odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Michaela Ďurišová

  Michaela Ďurišová

  Učiteľka literárno-dramatického odboru

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy