Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Tanečný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
  • Ing. Jana Flórová

    Ing. Jana Flórová

    💃👯‍♂️Pedagóg tanečného odboru💃👯‍♂️. Vedúca tanečného odboru a zástupkyňa riaditeľky školy. V SZUŠ Ars Akademy pôsobím s prestávkami od roku 2008. Momentálne pracujem v škole ako zástupkyňa riaditeľky a vedúca tanečného odboru. Tanečné skúsenosti a vzdelanie som získavala postupne od štúdia na základnej umeleckej škole, cez Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici až po Doplnkové vzdelávanie tanečnej pedagogiky v Liptovskom Hrádku. Popri tanečnom vzdelaní som študovala aj iné zameranie v oblasti sociálno-ekonomických vzťahov a vyštudovala inžinierske štúdium na vysokej škole. Za tie roky, čo sa venujem tancu, som tancovala vo viacerých tanečných skupinách, tanečnom divadle a už ako sedemnásťorčná som začala získavať prvé skúsenosti s vyučovaním detí. Odvtedy som učila pre viaceré subjekty a viedla aj svoje vlastné tanečné štúdio. Popri tom som sa venovala aj cvičeniam pre dospelých. Moje pracovné kroky viedli aj do iných oblastí ako tanečných, pracovala som vo verejnej správe a súkromnom sektore finančných služieb, kde som získala ďalšie skúsenosti a vzdelanie, ktoré viem teraz aplikovať v mojej súčasnej pracovnej pozícii. Neskôr prišli materské povinnosti a momentálne sa už naplno venujem práci v škole pri dvoch malých deťoch. V tejto práci nachádzam to, čo ma baví: vedenie, riadenie, práca s deťmi. Ako hovorím ja, pre mňa je to práca snov. Každý deň je pre mňa výzvou urobiť, vymyslieť a zaviesť niečo nové, čo nám dokáže prácu uľahčiť a ako dokážeme spoločne napredovať. Práca s deťmi je pre mňa niečo, čo ma baví a napĺňa. Samotné deti sú pre mňa motiváciou a svoje dlhoročné tanečné skúsenosti sa im snažím odovzdať každou jednou vyučovacou hodinou. Vyučovanie sa snažím prispôsobiť súčasnej dobe a požiadavkám s dôrazom na jednotlivé tanečné techniky.

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore

Hudobný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
  • Barbora Kasalová

    Barbora Kasalová

    🎹Hudobný pedagóg hry na klavíri 🎹 Odchodila som 5 rokov v ZUŠ a momentálne som študentka 5 ročníka Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša. Svojej práci sa venujem rada, nakoľko ma napĺňa učenie deti a ich umelecký rozvoj.

Dramatický odbor

Viac informácií o odbore
Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy