Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Mgr.art. Zuzana Mazáková Ballaschová DiS. art.

  Mgr.art. Zuzana Mazáková Ballaschová DiS. art.

  Momentálne na materskej dovolenke 🎨Pedagóg výtvarného odboru🎨. V SZUŠ Ars Akademy pôsobím osem rokov. Počas vyučovania a tvorenia s deťmi sa mi aj škaredé počasie, ktoré je za oknami zdá, akoby svietilo ☀️. Je to veľmi optimistická práca plná radosti, hry, tvorenia, pri ktorej oboznamujem žiakov ako vybudovať od základov obraz, plastiku... . Čím dlhšie žiak navštevuje umeleckú školu, tak sa vylepšuje aj jeho rukopis a odvaha prístupu k práci. Mám rada knihy o umení, varení a duchovnú literatúru. Venujem sa záhradkárčeniu, a počas väčšieho voľna maľujem obrazy olejovými farbami. Momentálne tvorím malé ilustrácie -akvarely. Rada počúvam spev vtáčikov a obdivujem zázraky prírody stvorené Najväčším kreatívcom .

Hudobný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Anna Slížová DiS. art.

  Anna Slížová DiS. art.

  🎤🎹Hudobný pedagóg spevu a hry na klavíri🎤🎹 Od budúceho roku Dis.art v odbore spev, zároveň maturantka v odbore klavír. Okrem toho mám sedemročné skúsenosti s keyboardom na ZUŠ Šaľa, kde som absolvovala po siedmom ročníku aj v tomto odbore. V klasickom speve sa zúčastňujem rôznych podujatí a koncertov pre mestá. Spolupracujem s Trnavským orchestrom. Pre nadáciu Pomocná RUKA NADEJE z Trnavy zabezpečujem hudobnú stránku charitatívnej výstavy, s ktorou chodia po Slovensku. Spolupracujem s nadáciou bez nároku na odmenu. Robím to rada, lebo chcem pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Zúčastnila som sa medzinárodnej súťaže UIVENTUS CANTI vo Vrábľoch. Plánujem sa zúčastniť aj ďalších hudobných súťaží v Nových Zámkoch a v Trnave. V speve inklinujem ku klasickému spevu, ale samozrejme viem deti viesť aj v modernom, populárnom speve. O práci s deťmi som si myslela, že je to o výučbe, ale odkedy učím, vidím, že je to aj o počúvaní, lebo aj tie deti sú tvorivé a vedia prísť s úžasnými nápadmi. Nechávam priestor žiakom na ich nápady, kreativitu, týmto vychádzam zároveň aj z Montessori školy hlavne pri malých žiačikoch, ktorí potrebujú tieto veci priblížiť hravou formou. Pri starších žiakoch, hlavne hudobnú teóriu sa snažím prepájať hlavne s hudobnou praxou. Zbytočné memorovanie poučiek sa snažím pretaviť na priame použitie v praxi a v skladbách, piesňach, deti to zatiaľ veľmi baví. Deti sa snažím učiť komunikovať priamo. Vedieť si povedať svoje plusy a mínusy, ako k svojej osobe, tak aj k práci ktorú robíme. Môžu si povedať, čo sa im páči, čo nie, po vysvetlení témy dbám o záujem žiaka. Snažím sa deti učiť vystupovať, vedieť sa prezentovať, čo je dôležité nie len v tejto oblasti, vystupovať na verejnosti, vyjadrovať svoje názory k hudobným dielam. Pre svojich žiakov som vytvorila uzavretú skupinu, do ktorej je možnosť pridávať žiakov, prípadne aj rodičov, ak by mali záujem o korepetície piesní preberaných s deťmi na domáce cvičenie. Zatiaľ mám dobrú odozvu. ♥️Milujem túto prácu♥️.

 • Eva Toporová, DiS.art.

  Eva Toporová, DiS.art.

  🎤🎹Hudobný pedagóg spevu a hry na klavíri🎤🎹 Pochádzam z Trenčianskej Teplej. Ako dieťa som navštevovala ZUŠ v Považskej Bystrici, kde som študovala spev. Neskôr som bola prijatá na Konzervatórium v Žiline, kde som v roku 2008 úspešne ukončila štúdium maturitnou skúškou. Potom som pokračovala v štúdiu speve na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, kde som získala titul Dis.art. Popri štúdiu som začala pôsobiť aj ako pedagóg spevu a klavíra v ZUŠ v Nemšovej. Tam som učila do roku 2019. Od roku 2019 som bola na materskej dovolenke a po skončení som nastúpila v ZUŠ Ars Akademy ako pedagóg klavíra a spevu. Hudba je moja láska a moja celoživotná záľuba a som šťastná, že môžem moje vedomosti a skúsenosti odovzdávať mojim žiakom.

 • Filip Schwarz

  Filip Schwarz

  Učiteľ hudobného odboru. Aktívny hráč na akustickú a elektroakustickú gitaru. Študent SKDK v Topoľčanoch s vášňou pre hudbu a gitarové umenie. Verí, že sa mu podarí vo svojich študentoch objaviť taktiež nadšenie k hudbe a kránemu hudobnému nástroju, ktorým gitara bezpochyby je. Teším sa na Vás ako aj na naše spoločné muzicírovanie a verejné vystúpenia pre rodičov a verejnosť.

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy