Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Tanečný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Bc. Kamila "Mama Kami" Švachová

  Bc. Kamila "Mama Kami" Švachová

  💃👯‍♂️Pedagóg tanečného odboru so zameraním na všetky moderné ako aj klasické tanečné techniky. 💃👯‍♂️Tancu sa venujem od svojich 5 rokov. Od malička som sa venovala súťažnému modernému tancu (Goonies Trenčín, District Dance Bratislava). Komerčné fungovanie na rôznych eventoch a spoločenských udalostiach (Riverpark Dance School, súťaže krásy „Face of the Year“ - spolupráca so známym československým tanečníkom Filipom Jankovičom, muzikál „Fontána pre Zuzanu“ ). Vzdelanie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave na bakalárskom stupni v odbore Tanečná interpretácia a pedagogické minimum. Po škole polročné tanečné turné po Číne. Tanečná a choreografická spolupráca s mnohými úspešnými tanečnými klubmi zo Slovenska. Neustále vzdelávanie sa a absolvovanie množstva workshopov vo všetkých tanečných štýloch a technikách s československými, ako i zahraničnými top lektormi a tanečníkmi. #pretanecdychampretaneczijem je mantra, ktorou žijem už viac ako 25 rokov a túto lásku k tancu a zdravému životnému štýlu sa prostredníctvom svojej práce snažím odovzdávať novým, mladším generáciám detí, ktoré sú ochotné poctivo a so zanietením pracovať na svojich fyzických ako i psychických zdatnostiach a dať im čo najlepší všestranný základ pre rozvoj ich individuality 😊

 • Stanislava Rusnáková DiS.art

  Stanislava Rusnáková DiS.art

  💃👯‍♂️Pedagóg tanečného odboru ( Minitanečná pre deti od 3 rokov do 5 rokov, Prípravná hudobná výchova - prepájanie tanca so základmi hudby, Tanec s ročníkovými žiakmi )💃👯‍♂️ Vyštudovaný tanečný pedagóg konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Už viac ako 12 rokov pracujem s deťmi a tvorivo pristupujem k individualite každého môjho žiaka. Svoju tanečnú prax som uplatňovala v ľudových tanečných súboroch ako dieťa ako aj v spoločenskom tanci. Najviac mi však prirástol k srdcu výrazový tanec a vôňa javiska.

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Mgr. Dominika Debnárová

  Mgr. Dominika Debnárová

  🎨Pedagóg výtvarného odboru a vedúca výtvarného odboru🎨. Výtvarnému umeniu sa venujem už od detstva, pretože aj ja som mala to šťastie navštevovať pár rokov výtvarný odbor v ZUŠ. Práve to mi dopomohlo k úspešnému prijatiu na strednú umeleckú školu, z ktorej moje kroky smerovali na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Na vysokej škole som vyštudovala učiteľstvo Výtvarnej a Estetickej výchovy. Všetky skúsenosti, či už tie výtvarné alebo estetické, ktoré som počas mojich rokov štúdia získala sa snažím plnohodnotne využiť vo vyučovacom procese so žiakmi. Na svojej práci mám rada najmä to, že pracujem s umelcami rôzneho veku. Je krásne vidieť bezprostrednosť najmenších detí vo výtvarnom vyjadrovaní. Starší žiaci túto bezprostrednosť postupne strácajú avšak vďaka tomu sa v ich dielach často odzrkadľujú ich myšlienky, životné postoje a jedinečnosť osobnosti. Rada maľujem, najmä abstrakciu; objavujem čaro keramiky a objavujem rozmanitosť výtvarného umenia. Radosť z objavovania nových netradičných techník a vnímať tvorbu ako druh relaxu, to je to, čo chcem vštepiť aj mojim žiakom.

 • Zuzana Jedináková Dis.

  Zuzana Jedináková Dis.

  🎨Pedagóg výtvarného odboru🎨. Pochádzam z Krásnej Vsi. V mladosti som navštevovala ZUŠ a vždy rada tvorila. Vyštudovala som SSUŠ úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch - odbor textilné navrhovanie a modelovanie . Po maturite som absolvovala dvojročné nadstavbové štúdium na tej istej škole-pedagogické minimum a získala titul Dis. Neskôr som si ešte doplnila štúdium 1. atestáciou z pedagogiky pre učiteľov ZUŠ. Milujem svoju prácu a veľmi ma napĺňa práca s mladými talentmi. Okrem práce sa rada venujem svojej rodine a to dvom synom Kubovi a Adamovi. Okrem rodiny rada čítam, pozerám kvalitné filmy a počúvam hudbu. Tvorím pre druhých aj pre seba napr. obrazy ,šaty a iné … Mám rada veľa výtvarných techník a viem ich ponúknuť aj svojim žiakom.

Hudobný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Anna Slížová

  Anna Slížová

  🎤🎹Hudobný pedagóg spevu a hry na klavíri🎤🎹 Od budúceho roku Dis.art v odbore spev, zároveň maturantka v odbore klavír. Okrem toho mám sedemročné skúsenosti s keyboardom na ZUŠ Šaľa, kde som absolvovala po siedmom ročníku aj v tomto odbore. V klasickom speve sa zúčastňujem rôznych podujatí a koncertov pre mestá. Spolupracujem s Trnavským orchestrom. Pre nadáciu Pomocná RUKA NADEJE z Trnavy zabezpečujem hudobnú stránku charitatívnej výstavy, s ktorou chodia po Slovensku. Spolupracujem s nadáciou bez nároku na odmenu. Robím to rada, lebo chcem pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Zúčastnila som sa medzinárodnej súťaže UIVENTUS CANTI vo Vrábľoch. Plánujem sa zúčastniť aj ďalších hudobných súťaží v Nových Zámkoch a v Trnave. V speve inklinujem ku klasickému spevu, ale samozrejme viem deti viesť aj v modernom, populárnom speve. O práci s deťmi som si myslela, že je to o výučbe, ale odkedy učím, vidím, že je to aj o počúvaní, lebo aj tie deti sú tvorivé a vedia prísť s úžasnými nápadmi. Nechávam priestor žiakom na ich nápady, kreativitu, týmto vychádzam zároveň aj z Montessori školy hlavne pri malých žiačikoch, ktorí potrebujú tieto veci priblížiť hravou formou. Pri starších žiakoch, hlavne hudobnú teóriu sa snažím prepájať hlavne s hudobnou praxou. Zbytočné memorovanie poučiek sa snažím pretaviť na priame použitie v praxi a v skladbách, piesňach, deti to zatiaľ veľmi baví. Deti sa snažím učiť komunikovať priamo. Vedieť si povedať svoje plusy a mínusy, ako k svojej osobe, tak aj k práci ktorú robíme. Môžu si povedať, čo sa im páči, čo nie, po vysvetlení témy dbám o záujem žiaka. Snažím sa deti učiť vystupovať, vedieť sa prezentovať, čo je dôležité nie len v tejto oblasti, vystupovať na verejnosti, vyjadrovať svoje názory k hudobným dielam. Pre svojich žiakov som vytvorila uzavretú skupinu, do ktorej je možnosť pridávať žiakov, prípadne aj rodičov, ak by mali záujem o korepetície piesní preberaných s deťmi na domáce cvičenie. Zatiaľ mám dobrú odozvu. ♥️Milujem túto prácu♥️.

 • Marek Rašman

  Marek Rašman

  🥁Hudobný pedagóg hry na bicie🥁 Som študentom piateho ročníka Konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Hre na bicie sa venujem už od svojich šiestich rokov. Obľubujem jazzovú a klasickú hudbu, ale potencionálnych žiakov rád naučím všetko, čo ich bude baviť a napĺňať. Mám vrúcny a pozitívny vzťah k deťom a chuť učiť. Aktívne hrávam v rôznych jazzových a popových zoskupeniach. Tiež som stabilným členom Milo Suchovel Quartet. Napriek môjmu mladému veku som už spolupracoval s poprednými slovenskými hudobníkmi ako sú Karol Čino, Adriana Bartošová a Ľuboš Šramek. Medzi svoj doterajší najväčší úspech radím účinkovanie na Gipsy Jazz festivale s vlastným zoskupením Marek Rašman band. Hudbu milujem a verím, že sa mi darí pozitívne vnímanie hudby prenášať aj na svojich žiakov. Dôležité upozornenie. Na štúdium bicích nie je vôbec nevyhnutné zakupovať sadu bicích. Úplne na začiatok postačuje úderový trenažér a paličky. Tým pádom nejde vôbec o veľkú finančnú investíciu a taktiež nemusí byť obava z hlučného trénovania .😊

 • Martin Mičian

  Martin Mičian

  🎹Hudobný pedagóg hry na klavíri 🎹 Som študentom piateho ročníka Konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Hre na klavíri sa venujem už od svojich šiestich rokov. Obľubujem jazzovú a klasickú hudbu, ale potencionálnych žiakov rád naučím všetko, čo ich bude baviť a napĺňať. Mám vrúcny a pozitívny vzťah k deťom a chuť učiť. Aktívne hrávam v rôznych jazzových a popových zoskupeniach. Napriek môjmu mladému veku mám za sebou už niekoľko významných spoluprác ako je otváranie Jazzových dní v Žiline s projektom Martin Mičian quartet a quintet už tretí rok po sebe, vystupovanie s Bigbandom Žilinského konzervatória na súťaži v Českej republike, v Kameniciach, kde má taktiež bigband dlhú šnúru absolútnych víťazov. Hudbu milujem a verím, že sa mi darí pozitívne vnímanie hudby prenášať aj na svojich žiakov.

 • Mgr. Martin Vedej

  Mgr. Martin Vedej

  🎸Hudobný pedagóg hry na gitare.🎸 Na gitare hrám od svojich trinástich rokov. Vyprofiloval som sa ako samouk, ale absolvoval som aj krátke štúdium u gitaristu Libora Babuliaka, mám za sebou nejaké jazzové dielne, ale hlavne som 7 rokov aktívne hrával v reštauráciách a hoteloch na Kanárskych ostrovoch, čo pokladám za moju najlepšiu školu. Venujem sa spôsobu hry - fingerstyle - aranžujem známe aj menej známe pesničky, všetko ,čo sa mi páči a čo ma zaujme. Štýlovo nie som vyhranený, na hudbe ma zaujíma nápad a ten sa objavuje v každom hudobnom štýle. Spolupracoval som s viacerými hudobníkmi - vystupoval som so zaujímavým slovenským gitaristom pod pseudonymom Maok, s ktorým sme tvorili duo - Los Martinos. Nejaké nahrávky som spravil s iným gitaristom -Stanom Počajim, ktorý bol aj mojou veľkým hudobným vzorom a v súčasnosti už aj kamarátom. Venujem sa aj svojej autorskej tvorbe, dvakrát sa moje pesničky dostali do finálového kola Košického zlatého pokladu, a v roku 2012 som vystupoval aj na festivale Pohoda, kde som na gitare doprevádzal svoju vlastnú poéziu ako laureát súťaže Básne. Lekcie gitary pod mojim vedením sú orientované na praktické zručnosti predovšetkým, jadrom porozumenia vzťahom v hudbe z môjho uhla pohľadu nie je naučenie sa notopisu, ale naučenie sa počúvať tónom a napočúvať si vzťahy medzi nimi. Moje hudobné počiny je možné vzhliadnuť na mojom Youtube kanále - "soYmartino" - čo je aj umelecký pseudonym, pod ktorým vystupujem. Práca s deťmi je pre mňa motivujúca a osviežujúca.

 • Mgr. Zuzana Halvoňová

  Mgr. Zuzana Halvoňová

  🎹Hudobný pedagóg Hry na klavíri (tvorí aj vlastnú hudobnú tvorbu)🎹 Hudbu milujem už od malička. Klavírom všetko len začalo v deviatich rokoch. Neskôr pribudla aj gitara a v dospelosti som sa rozhodla, že svoje skladby oživím spevom. Venujem sa skladaniu vlastnej tvorby pod umeleckým menom "Sue Von Hal". I keď mám vyštudovanú vysokú školu s iným odborom, než hudobným, rokmi sa môj vzťah k hudbe o to viac prehĺbil. Moje prvé skladby boli zložené už na základnej škole, kedy som spolužiakom hrala na školskom klavíri. Len som si sadla k nástroju, realitu okolo seba som prestala vnímať a hrala som. Našla som si spôsob ako môžem vyjadriť svoje pocity, emócie či názory. Mám za sebou niekoľko desiatok koncertov, vystúpení, spoluprác a projektov. Pracujem v SZUŠ Ars Akademy od roku 2018 ako učiteľka klavíra. I keď boli moje začiatky neisté, ako vždy keď niekde prvýkrát začínate, veľmi rýchlo som zistila, že je to správna cesta. Deti mi jednoducho prirástli k srdcu. Myslím si, že poslaním učiteľa je pomôcť deťom nájsť samých seba. Ukázať im možnú cestu. Nechať im priestor, aby sa pokúsili nájsť vlastný spôsob, ako vyjadriť svoje pocity a názory. Aby sa im podarilo to, čo mne už na základnej škole - nájsť sa. V hudbe deťom ukazujem nielen krásy a výhody klávesového nástroja, jeho jedinečnosť, ale aj možnosti výberu repertoára, možnosť vlastnej sebarealizácie. Je dôležité si nájsť “priestor” na tomto svete. A ak chcete, aby vám v tom pomohla práve hra na klavíri, je ten správny čas to vyskúšať, možno aj pod mojím vedením 🙂.

 • Michal Polák DiS.art

  Michal Polák DiS.art

  🎸🎹Hudobný pedagóg hry na gitaru a keyboard🎸🎹 Profesionálny hudobník, pedagóg, aranžér Michal Polák, patrí medzi mladú generáciu hudobníkov slovenskej hudobnej scény. Jeho zmyselnú mozaiku najrôznejších vplyvov, medzi ktorými nemožno prehliadnuť free jazz, rock, metal, world music, blues, funky, tvorí originálne hudobné spojenie, ktoré vytvára autentický dojem. Na nekončiacej ceste za novými tvorivými nápadmi a postupmi má za sebou desiatky koncertov, vystúpení, spoluprác a projektov. Som vyštudovaným učiteľom konkrétne v odbore gitara, s niekoľkoročnými skúsenosťami . Pôsobil som vo viacerých projektoch a kapelách. Okrem hry na gitaru ovládam aj hru na iné hudobné nástroje ako je napr: basgitara , klavír a pod. K samotnému vyučovaniu sa venujem už 10 rokov. Mojím mottom je učiť vo forme jednoduchosti a predovšetkým formou relaxu. Chcete sa naučiť hrať na gitaru, basgitaru, klavír - byť flexibilný, synchronizovať telo s mysľou, naučiť sa základy, rôzne potrebné cvičenia, vďaka ktorým neskôr vieme hru aplikovať v praxi, naučiť sa hrať s hudobným/melodickým doprovodom, jednoducho si splniť svoje sny? Ak ste si odpovedali "áno", tak som pripravený Vás touto cestou previesť.😊

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy