Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Tanečný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Angelika Smatanová

  Angelika Smatanová

  naša absolventka tanečného odboru, ktorá sa úspešne dostala na konzervatórium SKDK v Topoľčanoch a už po prvom roku štúdia sa zaradila medzi najlepších študentov. Venuje sa tanečnej gymnastike, ktorú od budúceho školského roka 2023_2024 bude vyučovať na Sokolovni v Bánovciach.

 • Lucia Rusnáková

  Lucia Rusnáková

  naša absolventka ako aj milovníčka tanca, ktorý vo všetkých jeho podobách odovzdáva svojim tančiatkam na tanečných tréningoch v Bánovciach na Sokolovni pod vedením svojej tanečnej ako aj skutočnej mamy Stanky Rusnákovej :-)

 • Mgr.Lucia Šandrik

  Mgr.Lucia Šandrik

  💃👯‍♂️Učiteľka spoločenských tancov💃👯‍♂️Tanec je moja láska a vášeň...celoživotná. Začínala som v ZUŠ v Trenčíne, pokračovala niekoľko rokov v spoločenskom tanci u manželov Paškovcov, spoločenským tancom som sa venovala aj v Bratislave pod vedením UNIdance. Práve tam som sa začala venovať salse a bachate, ktorým sa venujem doteraz. Pôsobím v tanečnej skupine Sara Panero Ladies Team Slovakia, založila som tanečný klub Salsa BN a Pozitivo Dance Factory. Vyučujem salsu v Bánovciach nad Bebravou a v Trenčíne.

 • Stanislava Oriešková DiS.art

  Stanislava Oriešková DiS.art

  💃👯‍♂️Pedagóg tanečného odboru ( Minitanečná pre deti od 3 rokov do 5 rokov, Prípravná hudobná výchova - prepájanie tanca so základmi hudby, Tanec s ročníkovými žiakmi )💃👯‍♂️ Vyštudovaný tanečný pedagóg konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Už viac ako 12 rokov pracujem s deťmi a tvorivo pristupujem k individualite každého môjho žiaka. Svoju tanečnú prax som uplatňovala v ľudových tanečných súboroch ako dieťa ako aj v spoločenskom tanci. Najviac mi však prirástol k srdcu výrazový tanec a vôňa javiska.

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Simona Kasalová DiS.

  Simona Kasalová DiS.

  učiteľka výtvarného odboru, ktorá sa našla v práci s deťmi. Venuje sa aj vlastnej šperkárskej tvorbe a žiakom pomáha objavovať všetky možnosti, ktoré výtvarné umenie prináša...Čerstvá absolventka strednej umeleckej školy v Topoľčanoch plná elánu a pripravená odovzdať svoju energiu mladým a nádejným výtvarníkom :-)

 • Zuzana Jedináková Dis.

  Zuzana Jedináková Dis.

  🎨Pedagóg výtvarného odboru🎨. Pochádzam z Krásnej Vsi. V mladosti som navštevovala ZUŠ a vždy rada tvorila. Vyštudovala som SSUŠ úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch - odbor textilné navrhovanie a modelovanie . Po maturite som absolvovala dvojročné nadstavbové štúdium na tej istej škole-pedagogické minimum a získala titul Dis. Neskôr som si ešte doplnila štúdium 1. atestáciou z pedagogiky pre učiteľov ZUŠ. Milujem svoju prácu a veľmi ma napĺňa práca s mladými talentmi. Okrem práce sa rada venujem svojej rodine a to dvom synom Kubovi a Adamovi. Okrem rodiny rada čítam, pozerám kvalitné filmy a počúvam hudbu. Tvorím pre druhých aj pre seba napr. obrazy ,šaty a iné … Mám rada veľa výtvarných techník a viem ich ponúknuť aj svojim žiakom.

Hudobný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Anna Slížová DiS. art.

  Anna Slížová DiS. art.

  🎤🎹Hudobný pedagóg spevu a hry na klavíri🎤🎹 Od budúceho roku Dis.art v odbore spev, zároveň maturantka v odbore klavír. Okrem toho mám sedemročné skúsenosti s keyboardom na ZUŠ Šaľa, kde som absolvovala po siedmom ročníku aj v tomto odbore. V klasickom speve sa zúčastňujem rôznych podujatí a koncertov pre mestá. Spolupracujem s Trnavským orchestrom. Pre nadáciu Pomocná RUKA NADEJE z Trnavy zabezpečujem hudobnú stránku charitatívnej výstavy, s ktorou chodia po Slovensku. Spolupracujem s nadáciou bez nároku na odmenu. Robím to rada, lebo chcem pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Zúčastnila som sa medzinárodnej súťaže UIVENTUS CANTI vo Vrábľoch. Plánujem sa zúčastniť aj ďalších hudobných súťaží v Nových Zámkoch a v Trnave. V speve inklinujem ku klasickému spevu, ale samozrejme viem deti viesť aj v modernom, populárnom speve. O práci s deťmi som si myslela, že je to o výučbe, ale odkedy učím, vidím, že je to aj o počúvaní, lebo aj tie deti sú tvorivé a vedia prísť s úžasnými nápadmi. Nechávam priestor žiakom na ich nápady, kreativitu, týmto vychádzam zároveň aj z Montessori školy hlavne pri malých žiačikoch, ktorí potrebujú tieto veci priblížiť hravou formou. Pri starších žiakoch, hlavne hudobnú teóriu sa snažím prepájať hlavne s hudobnou praxou. Zbytočné memorovanie poučiek sa snažím pretaviť na priame použitie v praxi a v skladbách, piesňach, deti to zatiaľ veľmi baví. Deti sa snažím učiť komunikovať priamo. Vedieť si povedať svoje plusy a mínusy, ako k svojej osobe, tak aj k práci ktorú robíme. Môžu si povedať, čo sa im páči, čo nie, po vysvetlení témy dbám o záujem žiaka. Snažím sa deti učiť vystupovať, vedieť sa prezentovať, čo je dôležité nie len v tejto oblasti, vystupovať na verejnosti, vyjadrovať svoje názory k hudobným dielam. Pre svojich žiakov som vytvorila uzavretú skupinu, do ktorej je možnosť pridávať žiakov, prípadne aj rodičov, ak by mali záujem o korepetície piesní preberaných s deťmi na domáce cvičenie. Zatiaľ mám dobrú odozvu. ♥️Milujem túto prácu♥️.

 • Eva Toporová, DiS.art.

  Eva Toporová, DiS.art.

  🎤🎹Hudobný pedagóg spevu a hry na klavíri🎤🎹 Pochádzam z Trenčianskej Teplej. Ako dieťa som navštevovala ZUŠ v Považskej Bystrici, kde som študovala spev. Neskôr som bola prijatá na Konzervatórium v Žiline, kde som v roku 2008 úspešne ukončila štúdium maturitnou skúškou. Potom som pokračovala v štúdiu speve na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch, kde som získala titul Dis.art. Popri štúdiu som začala pôsobiť aj ako pedagóg spevu a klavíra v ZUŠ v Nemšovej. Tam som učila do roku 2019. Od roku 2019 som bola na materskej dovolenke a po skončení som nastúpila v ZUŠ Ars Akademy ako pedagóg klavíra a spevu. Hudba je moja láska a moja celoživotná záľuba a som šťastná, že môžem moje vedomosti a skúsenosti odovzdávať mojim žiakom.

 • Matúš Božik DiS. art.

  Matúš Božik DiS. art.

  Hudobný pedagóg v hre na bicích nástrojoch. Bubny má jednoducho v srdci a svoj perfekcionizmus prenáša aj do svojej práce a odovzdáva svoje umenie svojim žiakom. Nikdy nie je so sebou 100% spokojný a to je zárukou neprestajného zlepšovania nielen v hre, ale aj v odovzdávaní skúseností mladým nádejným bubeníkom novej generácie.

 • Mgr. Martin Vedej

  Mgr. Martin Vedej

  🎸Hudobný pedagóg hry na gitare.🎸 Na gitare hrám od svojich trinástich rokov. Vyprofiloval som sa ako samouk, ale absolvoval som aj krátke štúdium u gitaristu Libora Babuliaka, mám za sebou nejaké jazzové dielne, ale hlavne som 7 rokov aktívne hrával v reštauráciách a hoteloch na Kanárskych ostrovoch, čo pokladám za moju najlepšiu školu. Venujem sa spôsobu hry - fingerstyle - aranžujem známe aj menej známe pesničky, všetko ,čo sa mi páči a čo ma zaujme. Štýlovo nie som vyhranený, na hudbe ma zaujíma nápad a ten sa objavuje v každom hudobnom štýle. Spolupracoval som s viacerými hudobníkmi - vystupoval som so zaujímavým slovenským gitaristom pod pseudonymom Maok, s ktorým sme tvorili duo - Los Martinos. Nejaké nahrávky som spravil s iným gitaristom -Stanom Počajim, ktorý bol aj mojou veľkým hudobným vzorom a v súčasnosti už aj kamarátom. Venujem sa aj svojej autorskej tvorbe, dvakrát sa moje pesničky dostali do finálového kola Košického zlatého pokladu, a v roku 2012 som vystupoval aj na festivale Pohoda, kde som na gitare doprevádzal svoju vlastnú poéziu ako laureát súťaže Básne. Lekcie gitary pod mojim vedením sú orientované na praktické zručnosti predovšetkým, jadrom porozumenia vzťahom v hudbe z môjho uhla pohľadu nie je naučenie sa notopisu, ale naučenie sa počúvať tónom a napočúvať si vzťahy medzi nimi. Moje hudobné počiny je možné vzhliadnuť na mojom Youtube kanále - "soYmartino" - čo je aj umelecký pseudonym, pod ktorým vystupujem. Práca s deťmi je pre mňa motivujúca a osviežujúca.

 • Mgr. Soňa Sláviková DiS. art.

  Mgr. Soňa Sláviková DiS. art.

  Hudobný pedagóg v hre na sopránovej a priečnej flaute a klavíri. Hudbu má celý život v srdci a celý svoj profesijný život je s ním spojený. Svojich žiakov vie vždy motivovať k tomu, aby sa nevzdávali a neustále na sebe pracovali, čo je vždy vidno na hudobných besiedkach a vystúpeniach, ktoré sú vždy obohatené originálnymi úvodnými slovami smerovanými svojim žiakom od samotnej pani učiteľky.

 • Michal Polák DiS.art

  Michal Polák DiS.art

  🎸🎹Hudobný pedagóg hry na gitaru a keyboard🎸🎹 Profesionálny hudobník, pedagóg, aranžér Michal Polák, patrí medzi mladú generáciu hudobníkov slovenskej hudobnej scény. Jeho zmyselnú mozaiku najrôznejších vplyvov, medzi ktorými nemožno prehliadnuť free jazz, rock, metal, world music, blues, funky, tvorí originálne hudobné spojenie, ktoré vytvára autentický dojem. Na nekončiacej ceste za novými tvorivými nápadmi a postupmi má za sebou desiatky koncertov, vystúpení, spoluprác a projektov. Som vyštudovaným učiteľom konkrétne v odbore gitara, s niekoľkoročnými skúsenosťami . Pôsobil som vo viacerých projektoch a kapelách. Okrem hry na gitaru ovládam aj hru na iné hudobné nástroje ako je napr: basgitara , klavír a pod. K samotnému vyučovaniu sa venujem už 10 rokov. Mojím mottom je učiť vo forme jednoduchosti a predovšetkým formou relaxu. Chcete sa naučiť hrať na gitaru, basgitaru, klavír - byť flexibilný, synchronizovať telo s mysľou, naučiť sa základy, rôzne potrebné cvičenia, vďaka ktorým neskôr vieme hru aplikovať v praxi, naučiť sa hrať s hudobným/melodickým doprovodom, jednoducho si splniť svoje sny? Ak ste si odpovedali "áno", tak som pripravený Vás touto cestou previesť.😊

 • Tatiana Sitenko majster umenia

  Tatiana Sitenko majster umenia

  Hudobný pedagóg v hre na klavíri. Svoje majstrovstvo 20 rokov odovzdávala na ukrajinskej štátnej univerzite hudby. Nepriazňou osudu sa s celou rodinou ocitla na Slovensku, kde sme nesrmierne šťastný a radi, že sme jej mohli vytvoriť podmienky na prácu. Svoje umenie a klavírné majstrovstvo odovzdáva svojim študentom u nás už druhý rok. Veríme, že u nás ostane a budeme sa môcť tešiť z veľkých pokrokov spolu s jej študentami.

Dramatický odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Karin Ďurčeková DiS. art.

  Karin Ďurčeková DiS. art.

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy