Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
  • Veronika Fábryová DiS.

    Veronika Fábryová DiS.

    🎨Pedagóg výtvarného odboru🎨. Počas základnej školy som navštevovala päť rokov ZUŠ v Partizánskom. Už vtedy som vedela, že sa chcem uberať umeleckým smerom. Vyštudovala som Súkromnú školu úžitkového výtvarníctva v Topoľčanoch v odbore úžitková maľba a vyššie odborné štúdium v odbore ručné výtvarné spracúvanie textílii. Rada navštevujem galérie, kde čerpám inšpirácie pri tvorení s deťmi. Voľný čas trávim v prírode na túrach a na bicykli. Už ako dieťa som sa hrávala na učiteľku, takže vo výbere povolania som mala jasno. ❤️Práca s deťmi ma veľmi baví a napĺňa.❤️

Hudobný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
  • Mgr. art. Marek Kotlár DiS. art.

    Mgr. art. Marek Kotlár DiS. art.

    Učiteľ hudobného odboru, SPEV a KLAVÍR má prosto v srdci. Povolanie učiteľa ZUŠ považuje za poslanie a s dôsledným prístupom a láskou pristupuje ku všetkým svojím žiakom s cieľom naučiť ich, čo najviac. Pripraviť svojich žiakov na vystúpenia a mať radosť z umenia a vlastného pokroku. Teší sa na Vás. Absolvent SKDK v Topoľčanoch a Akadémie umení v Banskej Bystrici.

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy