Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
  • Kristína Habalová DiS.

    Kristína Habalová DiS.

    🎨Pedagóg výtvarného odboru🎨 Umenie ma chytilo už v detstve a stalo sa mojou súčasťou. Na SŠUP Dezidera Kardoša , som mala možnosť naučiť sa a viac sa oboznámiť s rôznymi či už výtvarnými technikami od klasickej kresby, maľby, mozaiky po textílne vytváranie objektov , hračiek , voskovej batiky a iné. Mojimi prednosťami sú precíznosť , pochopenie , trpezlivosť, zodpovednosť a láska k umeniu a deťom . Bavia ma kreatívne práce ,rada skúšam nové veci a dokážem improvizovať. Je dôležité hľadať so žiakmi nové možnosti , pri práci zažiť pokus -omyl. Taktiež je dôležité ponúknuť žiakom slobodu prejavu. Mojím cieľom na hodinách výtvarnej je hlavne , aby boli deti spokojné a aby videli v činnosti zmysel a mali radosť tvoriť. Práve tvorivosť je jedným z cieľov umenia. 🌞

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy