Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Hudobný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
  • Inka Valachová

    Inka Valachová

    Hudobný pedagóg hry na flautu

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
  • Mgr. Dominika Horáková

    Mgr. Dominika Horáková

    Učiteľka výtvarného odboru

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy