Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Tanečný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Stanislava Rusnáková DiS.art

  Stanislava Rusnáková DiS.art

  💃👯‍♂️Pedagóg tanečného odboru ( Minitanečná pre deti od 3 rokov do 5 rokov, Prípravná hudobná výchova - prepájanie tanca so základmi hudby, Tanec s ročníkovými žiakmi )💃👯‍♂️ Vyštudovaný tanečný pedagóg konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Už viac ako 12 rokov pracujem s deťmi a tvorivo pristupujem k individualite každého môjho žiaka. Svoju tanečnú prax som uplatňovala v ľudových tanečných súboroch ako dieťa ako aj v spoločenskom tanci. Najviac mi však prirástol k srdcu výrazový tanec a vôňa javiska.

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Mgr. Dominika Debnárová

  Mgr. Dominika Debnárová

  🎨Pedagóg výtvarného odboru a vedúca výtvarného odboru🎨. Výtvarnému umeniu sa venujem už od detstva, pretože aj ja som mala to šťastie navštevovať pár rokov výtvarný odbor v ZUŠ. Práve to mi dopomohlo k úspešnému prijatiu na strednú umeleckú školu, z ktorej moje kroky smerovali na Univerzitu Konštantína Filozofa v Nitre. Na vysokej škole som vyštudovala učiteľstvo Výtvarnej a Estetickej výchovy. Všetky skúsenosti, či už tie výtvarné alebo estetické, ktoré som počas mojich rokov štúdia získala sa snažím plnohodnotne využiť vo vyučovacom procese so žiakmi. Na svojej práci mám rada najmä to, že pracujem s umelcami rôzneho veku. Je krásne vidieť bezprostrednosť najmenších detí vo výtvarnom vyjadrovaní. Starší žiaci túto bezprostrednosť postupne strácajú avšak vďaka tomu sa v ich dielach často odzrkadľujú ich myšlienky, životné postoje a jedinečnosť osobnosti. Rada maľujem, najmä abstrakciu; objavujem čaro keramiky a objavujem rozmanitosť výtvarného umenia. Radosť z objavovania nových netradičných techník a vnímať tvorbu ako druh relaxu, to je to, čo chcem vštepiť aj mojim žiakom.

Hudobný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Ľubomíra Pinterová

  Ľubomíra Pinterová

  Pedagóg hry na zobcovú a priečnu flautu. Som študentka Súkromného Konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Po ukončení školy a pedagogickej nadstavby sa chcem naplno venovať učeniu v SZUŠ Ars Akademy. Zúčastnila som sa niekoľkých flautových kurzov v Komárne a Nitre. Baví ma deti učiť niečo nové, o čom možno ani nevedia, že niečo také existuje. Počas vyučovania zisťujem že všetky informácie z kurzov viem využiť v praxi a pomáhajú deťom zdokonaliť sa v hre na flaute. Viem deti usmerniť ako si majú zapamätať nové učivo z flauty alebo z hudobnej náuky. Vysvetľujem a učím hravou formou, aby vyučovanie deti viacej zaujalo a bavilo. Pri preberaní učiva používam zábavné formy vzdelávania ako sú hry a zábavné cvičenia. Spolupracovala som počas štúdia na ZUŠ s Ľudovým súborom Žochárik, taktiež s malým komorným orchestrom a v neposlednom rade absolvovala vystúpenia v Galérii mesta Topoľčany. Na Súkromnom konzervatóriu sa zúčastňujem rôznych koncertov, orchestrov ako napríklad "Balet". Naďalej sa chcem zlepšovať v tom, čo ma baví a napĺňa a prispievať tak k hudobnému rozvoju mojich žiakov. Verím, že svojim vlastným príkladom a sebavzdelávaním ich viem lepšie inšpirovať k usilovnejšiemu cvičeniu na flaute.

 • Mária Kšiňanová

  Mária Kšiňanová

  🎹🎼Hudobný pedagoģ hry na klavíri🎹🎼 Spoluprácu so školou som začala pred tromi rokmi, keď som ako korepetítor sprevádzala hodiny tanečnej výchovy detí v ZŠ Uhrovec. Vyučujem deti rôzneho veku i hudobnej vyspelosti. Každé dieťa je jedinečná osobnosť a mojou túžbou je využiť čas a príležitosť k správnemu nasmerovaniu, vzbudiť záujem, túžbu, radosť z toho, čo všeobecne nazývame hudbou. Hudba je krásna, sprevádza ma od útleho detstva, keď som sedela na otcových kolenách pri klavíri a spolu sme si hrali a spievali jednoduché piesne. Potom som absolvovala dva cykly klavíra na ZUŠ v Bánovciach nad Bebravou. V dospelom veku som sa zapájala do hudobného diania bánovskej farnosti ako organistka. Veľmi vďačím pánovi učiteľovi Miroslavovi Kušnierovi za mnohé hodiny strávené s ním pri organe v Bánovciach, pretože on ako mladý nevidiaci študoval hru na organe v Prahe a jeho spôsob hry bol pre mňa fascinujúci. Prajem všetkým deťom i rodičom, aby ich všetky hudobné kroky potešili, obohatili, pomáhali k celkovému harmonickému rozvoju osobnosti dieťaťa. Povzbuďme sa navzájom k vytrvalosti a "mravenčej usilovnosti", lebo -" trpezlivosť 🌹 prináša":)

 • Mgr. Ingrid Valachová

  Mgr. Ingrid Valachová

  Hudobný pedagóg hry na sopránovej zobcovej flaute

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy