Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Tanečný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Dominika Kardošová

  Dominika Kardošová

  🎶🩰🎭Pedagóg tanca, hudobno pohybovej prípravy🎶🩰🎭 Absolvovala som Základnú umeleckú školu Karola Pádivého v Trenčíne odbor tanec a literárno-dramatické umenie. Som študentkou 5.ročníka hudobno-dramatického odboru na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Okrem iného pracujem aj ako animátorka. Mám rada prácu s ľuďmi a najmä s deťmi. Venujem sa tancu, spevu, herectvu, hre na klavír. Mojím cieľom je otvoriť deťom dvere k umeniu ako takému. Pre mňa umenie znamená spôsob vyjadriť svoje emócie, názory a myšlienky. Jedným z dôvodov, prečo som sa rozhodla pre prácu učiteľky v základnej umeleckej škole, je moja vnútorná potreba odovzdať svoje skúsenosti a vedomosti ostatným, naučiť niekoho to, o čom som presvedčená, že je správne, pekné a vzácne. Po skončení štúdia na konzervatóriu chcem pokračovať aj na vysokej škole. Chcem využiť všetky príležitosti, ktoré ma budú napĺňať a robiť šťastnou a práve táto práca patrí k jednej z nich.

 • Ing. Jana Flórová

  Ing. Jana Flórová

  💃👯‍♂️Pedagóg tanečného odboru💃👯‍♂️. Vedúca tanečného odboru a zástupkyňa riaditeľky školy. V SZUŠ Ars Akademy pôsobím s prestávkami od roku 2008. Momentálne pracujem v škole ako zástupkyňa riaditeľky a vedúca tanečného odboru. Tanečné skúsenosti a vzdelanie som získavala postupne od štúdia na základnej umeleckej škole, cez Konzervatórium J. L. Bellu v Banskej Bystrici až po Doplnkové vzdelávanie tanečnej pedagogiky v Liptovskom Hrádku. Popri tanečnom vzdelaní som študovala aj iné zameranie v oblasti sociálno-ekonomických vzťahov a vyštudovala inžinierske štúdium na vysokej škole. Za tie roky, čo sa venujem tancu, som tancovala vo viacerých tanečných skupinách, tanečnom divadle a už ako sedemnásťorčná som začala získavať prvé skúsenosti s vyučovaním detí. Odvtedy som učila pre viaceré subjekty a viedla aj svoje vlastné tanečné štúdio. Popri tom som sa venovala aj cvičeniam pre dospelých. Moje pracovné kroky viedli aj do iných oblastí ako tanečných, pracovala som vo verejnej správe a súkromnom sektore finančných služieb, kde som získala ďalšie skúsenosti a vzdelanie, ktoré viem teraz aplikovať v mojej súčasnej pracovnej pozícii. Neskôr prišli materské povinnosti a momentálne sa už naplno venujem práci v škole pri dvoch malých deťoch. V tejto práci nachádzam to, čo ma baví: vedenie, riadenie, práca s deťmi. Ako hovorím ja, pre mňa je to práca snov. Každý deň je pre mňa výzvou urobiť, vymyslieť a zaviesť niečo nové, čo nám dokáže prácu uľahčiť a ako dokážeme spoločne napredovať. Práca s deťmi je pre mňa niečo, čo ma baví a napĺňa. Samotné deti sú pre mňa motiváciou a svoje dlhoročné tanečné skúsenosti sa im snažím odovzdať každou jednou vyučovacou hodinou. Vyučovanie sa snažím prispôsobiť súčasnej dobe a požiadavkám s dôrazom na jednotlivé tanečné techniky.

 • Stanislava Oriešková DiS.art

  Stanislava Oriešková DiS.art

  💃👯‍♂️Pedagóg tanečného odboru ( Minitanečná pre deti od 3 rokov do 5 rokov, Prípravná hudobná výchova - prepájanie tanca so základmi hudby, Tanec s ročníkovými žiakmi )💃👯‍♂️ Vyštudovaný tanečný pedagóg konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Už viac ako 12 rokov pracujem s deťmi a tvorivo pristupujem k individualite každého môjho žiaka. Svoju tanečnú prax som uplatňovala v ľudových tanečných súboroch ako dieťa ako aj v spoločenskom tanci. Najviac mi však prirástol k srdcu výrazový tanec a vôňa javiska.

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Kristína Habalová DiS.

  Kristína Habalová DiS.

  🎨Pedagóg výtvarného odboru🎨 Umenie ma chytilo už v detstve a stalo sa mojou súčasťou. Na SŠUP Dezidera Kardoša , som mala možnosť naučiť sa a viac sa oboznámiť s rôznymi či už výtvarnými technikami od klasickej kresby, maľby, mozaiky po textílne vytváranie objektov , hračiek , voskovej batiky a iné. Mojimi prednosťami sú precíznosť , pochopenie , trpezlivosť, zodpovednosť a láska k umeniu a deťom . Bavia ma kreatívne práce ,rada skúšam nové veci a dokážem improvizovať. Je dôležité hľadať so žiakmi nové možnosti , pri práci zažiť pokus -omyl. Taktiež je dôležité ponúknuť žiakom slobodu prejavu. Mojím cieľom na hodinách výtvarnej je hlavne , aby boli deti spokojné a aby videli v činnosti zmysel a mali radosť tvoriť. Práve tvorivosť je jedným z cieľov umenia. 🌞

Hudobný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Alan Toma DiS. art.

  Alan Toma DiS. art.

  🎹Hudobný pedagóg v hre na klavíri🎹. Svoje hudobné začiatky som rozvíjal pod vedením pána učiteľa Štefana Horského DiS.art. v hre na keyborde, kde ma viedol celých 7 rokov. Rozhodol som sa nastúpiť na konzervatórium Dezidera Kardoša v Topoľčanoch na odbor Klavír, kde momentálne dokončujem svoje štúdium. Pri štúdiu a hraní a verím tomu, že aj pri učení a práci s deťmi budem vedieť využiť svoj dar a tým je absolútny sluch. Potešujúce pre mňa je zároveň aj to, že môj prvý pán učiteľ keyboardu sa mi stal momentálne aj mojím kolegom v ZUŠ Ars Akademy, kde verím, že mi bude oporou a poskytne mi cenné rady pri práci s deťmi. Teším sa na svojich žiakov a verím, že im budem schopný odovzdať radosť z hry na klavíri a spoločne objavíme jeho časo a krásu.

 • Anna Slížová DiS. art.

  Anna Slížová DiS. art.

  🎤🎹Hudobný pedagóg spevu a hry na klavíri🎤🎹 Od budúceho roku Dis.art v odbore spev, zároveň maturantka v odbore klavír. Okrem toho mám sedemročné skúsenosti s keyboardom na ZUŠ Šaľa, kde som absolvovala po siedmom ročníku aj v tomto odbore. V klasickom speve sa zúčastňujem rôznych podujatí a koncertov pre mestá. Spolupracujem s Trnavským orchestrom. Pre nadáciu Pomocná RUKA NADEJE z Trnavy zabezpečujem hudobnú stránku charitatívnej výstavy, s ktorou chodia po Slovensku. Spolupracujem s nadáciou bez nároku na odmenu. Robím to rada, lebo chcem pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Zúčastnila som sa medzinárodnej súťaže UIVENTUS CANTI vo Vrábľoch. Plánujem sa zúčastniť aj ďalších hudobných súťaží v Nových Zámkoch a v Trnave. V speve inklinujem ku klasickému spevu, ale samozrejme viem deti viesť aj v modernom, populárnom speve. O práci s deťmi som si myslela, že je to o výučbe, ale odkedy učím, vidím, že je to aj o počúvaní, lebo aj tie deti sú tvorivé a vedia prísť s úžasnými nápadmi. Nechávam priestor žiakom na ich nápady, kreativitu, týmto vychádzam zároveň aj z Montessori školy hlavne pri malých žiačikoch, ktorí potrebujú tieto veci priblížiť hravou formou. Pri starších žiakoch, hlavne hudobnú teóriu sa snažím prepájať hlavne s hudobnou praxou. Zbytočné memorovanie poučiek sa snažím pretaviť na priame použitie v praxi a v skladbách, piesňach, deti to zatiaľ veľmi baví. Deti sa snažím učiť komunikovať priamo. Vedieť si povedať svoje plusy a mínusy, ako k svojej osobe, tak aj k práci ktorú robíme. Môžu si povedať, čo sa im páči, čo nie, po vysvetlení témy dbám o záujem žiaka. Snažím sa deti učiť vystupovať, vedieť sa prezentovať, čo je dôležité nie len v tejto oblasti, vystupovať na verejnosti, vyjadrovať svoje názory k hudobným dielam. Pre svojich žiakov som vytvorila uzavretú skupinu, do ktorej je možnosť pridávať žiakov, prípadne aj rodičov, ak by mali záujem o korepetície piesní preberaných s deťmi na domáce cvičenie. Zatiaľ mám dobrú odozvu. ♥️Milujem túto prácu♥️.

 • Juraj Gaher

  Juraj Gaher

  🥁Hudobný pedagóg hry na bicie nástroje.🥁 Hre na bicie nástroje som sa začal venovať ako dieťa v dychovom orchestri ĽŠU Partizánske, pod vedenim Ikova Kopáčika. Práci s deťmi sa venujem päťnásť rokov. Začalo to spoluprácou s Danielom Hevierom v projekte: JURAJ GAHER A DANIEL HEVIER - "Pesnička ťa naučí". Momentálne hrám a spievam v projekte pre deti s názvom HOPI. Ako bubeník či perkusionista som hudobne spolupracoval s umelcami ako Robo Grigorov, Kristína, Marcel Buntaj, Viktor Hidvéghy, Zoli Toth, Bruno Oravec, Martin Gašpar, Jimi Cimbala, Juraj Tatár. Som rád, že môžem odovzdávať svoje vedomosti žiakom. Pri výučbe sa snažím byť tolerantný a pokiaľ je to mozné používam princíp škola hrou.

 • Martin Zich

  Martin Zich

  Aktívny hráč na gitaru, študent SKDK v Topoľčanoch s chuťou učiť mladých umelcov hrať na gitaru so zameraním na klasickú, elektroaktustickú a elektrickú gitaru.

 • Matúš Božik DiS. art.

  Matúš Božik DiS. art.

  Hudobný pedagóg v hre na bicích nástrojoch. Bubny má jednoducho v srdci a svoj perfekcionizmus prenáša aj do svojej práce a odovzdáva svoje umenie svojim žiakom. Nikdy nie je so sebou 100% spokojný a to je zárukou neprestajného zlepšovania nielen v hre, ale aj v odovzdávaní skúseností mladým nádejným bubeníkom novej generácie.

 • Tatiana Sitenko majster umenia

  Tatiana Sitenko majster umenia

  Hudobný pedagóg v hre na klavíri. Svoje majstrovstvo 20 rokov odovzdávala na ukrajinskej štátnej univerzite hudby. Nepriazňou osudu sa s celou rodinou ocitla na Slovensku, kde sme nesrmierne šťastný a radi, že sme jej mohli vytvoriť podmienky na prácu. Svoje umenie a klavírné majstrovstvo odovzdáva svojim študentom u nás už druhý rok. Veríme, že u nás ostane a budeme sa môcť tešiť z veľkých pokrokov spolu s jej študentami.

Dramatický odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Karin Ďurčeková DiS. art.

  Karin Ďurčeková DiS. art.

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy