Prihláška

Vyučujúce odbory na tejto pobočke

Tanečný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Stanislava Rusnáková DiS.art

  Stanislava Rusnáková DiS.art

  💃👯‍♂️Pedagóg tanečného odboru ( Minitanečná pre deti od 3 rokov do 5 rokov, Prípravná hudobná výchova - prepájanie tanca so základmi hudby, Tanec s ročníkovými žiakmi )💃👯‍♂️ Vyštudovaný tanečný pedagóg konzervatória Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Už viac ako 12 rokov pracujem s deťmi a tvorivo pristupujem k individualite každého môjho žiaka. Svoju tanečnú prax som uplatňovala v ľudových tanečných súboroch ako dieťa ako aj v spoločenskom tanci. Najviac mi však prirástol k srdcu výrazový tanec a vôňa javiska.

Výtvarný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Mgr. Marek Tartaľ

  Mgr. Marek Tartaľ

  🎨Pedagóg výtvarného odboru so záujmom o fotografiu a grafický dizajn🎨. Pôvodne pochádzam z Prešova, kde som študoval Strednú umeleckú školu, na ktorej som vyštudoval grafickú úpravu. Ďalej som študoval na Prešovskej Univerzite, na ktorej som vyštudoval učiteľstvo výtvarného umenia. Po skončení štúdia som tvoril ako grafik na voľnej nohe a neskôr ako pedagóg na Základnej umeleckej škole v Hanušovciach nad Topľou, a už tu som vedel že práca s deťmi a spoločné úsilie na rozvíjaní ich talentu je to, v čom vidím zmysel. Práca v SZUŠ Ars Akademy ma v mojom presvedčení len utvrdila. Už ako prezrádza názov môjho stredoškolského odboru, z umeleckej tvorby sa cítim najviac doma vo fotografií a grafickom dizajne, a práve tieto umelecké odvetvia okrem klasických výtvarných techník viem a chcem priblížiť svojím žiakom.

Hudobný odbor Vyučujúci

Viac informácií o odbore
 • Mgr. Zuzana Galiková

  Mgr. Zuzana Galiková

  🎤🎹Hudobný pedagóg spevu a hry na klavíri🎤🎹 Milovala som spev už odmalička a túžila som prostredníctvom neho rozdávať ľuďom radosť. Ako 12ročná som začala navštevovať spev na ZUŠ v Lučenci a zároveň klavír na ZUŠ vo Veľkom Krtíši. Preto hovorím, že vek v speve alebo aj výučbe hudobného nástroja nezohráva žiadnu rolu. Dôležité je, že dieťa má prirodzenú túžbu spievať a hrať na hudobnom nástroji, čo je potrebné len podporiť. Láska k spevu bola pre mňa prirodzenou voľbou pre štúdium na konzervatóriu a tak ma prijali na Štátne konzervatóriu do Žiliny. Štúdium som ukončila na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch. Už počas posledného ročníka spevu som zastupovala na ZUŠ v Topoľčanoch a potom moje kroky viedli na ZUŠ v Bošanoch, kde som pôsobila ako učiteľka spevu, speváckeho zboru a hudobnej náuky 18 rokov. Popri učeniu som si rozšírila svoje poznatky aj na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici, kde som vyštudovala Hudobnú pedagogiku. Spev som aj naďalej rozvíjala na speváckych workshopoch a spievala som aj na koncertoch školy. V súčasnosti vystupujem pri rôznych príležitostiach a koncertoch. Takisto veľmi rada komponujem a maľujem.

Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy