Prihláška

Blog

Výtvarníci opäť v galérii, Nitrianska galéria

Výtvarníci opäť v galérii, Nitrianska galéria
Školské akcie a predstavenia 05. jún 2018
Čomu sa veľmi tešíme je fakt, že tento rok sa naši výtvarníci dostali mimo svoj ateliér už po tretí raz. Spoznávať tvorbu rozmanitých umelcov je základ pre ďalšiu tvorbu.

Ešte vo februári sa naši výtvarníci z Ars Akademy z Bánoviec nad Bebravou vybrali do galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne (odkaz na článok)V máji sa prišli pozrieť na výstavu výtvarných prác už siedmeho ročníka „Umenie dedín“ (odkaz na článok), ktorá sa konala v Partizánskom. 

Na začiatku júna sme navštívili Nitrianskú galériu, ktorá bola vyhlásená za GALÉRIU ROKA 2017. Galéria nám vo svojich priestoroch ponúkla tri rôzne výstavy: Ako prvú sme si pozreli výstavu nainštalovanú v priestoroch salónu s názvom „Syndróm u psychiatra“. Žiakom sa tu veľmi páčili veľké maľby na plátnach. Tiež ich zaujalo aj miesto, ktoré odkazovalo na sedenie u psychiatra, na ktorom sa s radosťou pofotili. V prehliadke výstav sme pokračovali do priestoru s názvom Galéria mladých, kde vystavovala autorka Diana Cencer Garafová. Výstava „Vertical Limit“ obsahovala najmä modely zrealizované v mierke 1:10. Ide o modely existujúcich priestorov bratislavských galérií. Napokon sme vyšli na poschodie, do reprezentačných sál, kde ešte stále prebieha výstavný projekt „Nie som tu, som v Arkádii“. Tu sme dostali mapu akéhosi labyrintu. Labyrint mal niesť symboliku, ktorá priamo súvisí s koncepciou výstavného projektu ako aj návštevníka prinútiť k neustálemu pohybu po expozičnej ploche, čo naši žiaci s radosťou uvítali.

text Mgr. Dominika Horáková / foto Zuzana Jedináková, Mgr. Dominika Horáková

Ars Akademy

Ars Akademy

Tak ako je dôležitá práca vo svojich ateliéroch, je nemenej dôležitý rozhľad a tímová práca. Podobnú skúsenosť žiaci nájdu práve na spoločných výletoch a podujatiach.

„Umenie zmýva z duší prach každodennosti.“

Pablo Picasso, španielsky maliar, sochár, grafik, keramik a scénograf 1881 – 1973

Ars Akademy

Ars Akademy

ODKAZ NA CELÝ FOTOALBUM Z VÝLETU DO NITRIANSKEJ GALÉRIE

#arsakademy #umenienasspaja

Naspäť na všetky články
Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy