Prihláška

Blog

Ročníkové skúšky našich tanečníkov (4. ročník)

Ročníkové skúšky našich tanečníkov (4. ročník)
Škola 19. jún 2018
Ročníkové skúšky, úspešná prezentácia vedomostí, ktoré naši žiaci absolvujú počas štyroch rokov tanečnom odbore. Úvod do klasického, ľudového a kreatívneho tanca majú za sebou..

Tak ako každá škola, aj v tej našej základnej umeleckej škole Ars Akademy žiaci postupujú z ročníka do ročníka. Aj keď by ste to mohli vnímať ako samozrejmosť, nie je to tak. Sme hrdí na to, že každý rok u nás máme deti, ktoré sa venujú tancu, výtvarnému umeniuhudobnému umeniu, alebo dramatickému remeslu tak dlho, že sa dostanú na koniec štvrtého ročníka. Pre informáciu, absolvujú prvú časť prvého stupňa umeleckého vzdelávania na základnej umeleckej škole. Krásne na tom je tá reálna predstava, že naši žiaci sa venovali vytrvalo jednej činnosti minimálne štyri roky. To je v dnešnej dobe vzácnosť.

(Odkaz na celú fotogalériu nájdete na konci článku)

Ars Akademy

Ars Akademy

Ars Akademy

V týchto posledných júnových dňoch školského roka 2017/2018 úspešne absolvovali ročníkové skúšky tanečníci z pobočiek Partizánske IV. ZŠ Veľká Okružná, Veľké Uherce a Dolné Vestenice. Pripravovali ich pani učiteľky Doris Ziaťková a Veronika Zeleníková. Počas vystavaných tréningov na skúškach predsedala komisia zložená z tanečných pedagógov a zástupcov školy. Netrvalo to síce celý deň, ale verte, že tie dve hodiny boli pre žiakov riadna makačka.

Ars Akademy

Ars Akademy

  • Ars Akademy
  • Ars Akademy
  • Ars Akademy
  • Ars Akademy
  • Ars Akademy
  • Ars Akademy
  • Ars Akademy

ABSOLVENTI TANEČNÉHO ODBORU, 4. ROČNÍK, PARTIZÁNSKE 4.ZŠ VEĽKÁ OKRUŽNÁ

Ars Akademy

ABSOLVENTI TANEČNÉHO ODBORU, 4.ROČNÍK, VEĽKÉ UHERCE A DOLNÉ VESTENICE

Ars Akademy

ODKAZ NA FOTOALBUM, ROČNÍKOVÉ SKÚŠKY (PARTIZÁNSKE 4.ZŠ, VEĽKÉ UHERCE, DOLNÉ VESTENICE)

Nakoniec ostáva našim tanečníkom popriať pekné leto a veriť, že do ďalších ročníkov sa vrhnú aspoň s takým nasadením ako doteraz.

#arsakademy #umenienasspaja

Naspäť na všetky články
Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy