Prihláška

Blog

2.ročník školskej výtvarnej súťaže Ars Akademy - verejné hodnotenie

2.ročník školskej výtvarnej súťaže Ars Akademy - verejné hodnotenie
Škola 21. máj 2019
Nevedeli sme sa dočkať a určite aj mnoho z Vás, vyhodnotenia našej súťaže „Výtvarníci v našej ZUŠke... Ars Akademy“. Išlo o II. ročník internej súťaže, ktorá je určená primárne našim žiakom z Výtvarného odboru.

Prvý ročník sa viedol v duchu internetového hlasovania. Tento rok sme vyskúšali opäť niečo nové.

Do vyhodnotenia súťaže sme prizvali všetkých Vás a to vďaka verejnému hlasovaniu. Hlasovanie prebiehalo počas dvoch májových týždňov v Mestskej knižnici Ľ. Štúra v Bánovciach nad Bebravou s ktorou máme veľmi príjemnú a vďačnú spoluprácu. Do hlasovania sa zapojilo cez 100 účastníkov, za čo Vám zo srdca ďakujeme.

Nech sa páči, po zrátaní všetkých hlasov v súťažných kategóriách tu máme historicky prvé oficiálne výsledky verejného hlasovania:

Kategória A – žiaci predškolského veku. Téma: ZVIERATKO.

Michal LÍŠKA s jeho dielom : SLONÍK

Miško od Vás získal 33 hlasov.   Šesťročný Miško je žiakom prípravného štúdia, navštevuje našu pobočku v Oslanoch, pod vedením p. uč. Veroniky Fábryovej DiS.

Ars Akademy

Kategória B – žiaci od 6-10 rokov. Téma: ZVIERATKO.

Liliana Striežencová, dielo: PSÍK

Lilianka so svojím ceruzkou nakresleným psíkom získala 35 hlasov. Lilianka má 10 rokov a usilovne pracuje v Ostratickej pobočke s p. uč. Zuzanou Ballaschovou.

Ars Akademy

Kategória C - žiaci od 6-10 rokov. Téma: DETAIL.

Marián Žembera, dielo: Detail mačky

Majo nakreslil mačku pod vedením Mgr. Mareka Tartaľa v Rybanskej pobočke. Desať ročný Majo si vďaka milej mačacej tváričke vybojoval prvenstvo s krásnymi 47 hlasmi.

Ars Akademy

Kategória D- žiaci od 10 rokov. Téma: DETAIL.

Tereza Lachká, dielo: Skalná ruža

Terka svojou skalnou ružou zaujala 32 ľudí, má 14 rokov a navštevuje pobočku v Bánovciach nad Bebravou, konkrétne skupinu vyučujúcej Mgr. Dominiky Debnárovej.

Ars Akademy

Súťaž vyhodnocovala aj odborná porota, ktorú tvorili odborný zamestnanci Výtvarného odboru. Z každej kategórie poputuje odmena prvým trom výhercom. Podrobnejšie výsledky si budete môcť pozrieť na našej stránke www.arsakademy.sk v našom blogu. Ak sa Vám naša práca páči a radi by ste sa naučili niečo podobné prídite ku nám na prijímacie pohovory už 13.-14.júna v čase od 15.00 do 18.00 do Sokolovne na Radlinského 10. Tešíme sa na Vás.

ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA DO ZUŠ ARS AKADEMY

Text: Mgr.Dominika Debnárová / Foto: Mgr. Dominika Debnárová

#arsakademy #umenienasspaja

Naspäť na všetky články
Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy