Prihláška

Blog

Vyjadrenie SZUŠ Ars Akademy vzhľadom na koronavírus

Vyjadrenie SZUŠ Ars Akademy vzhľadom na koronavírus
Aktuality 14. marec 2020
Dovoľujeme si vydať krátke vyjadrenie k vzniknutej situácií, ktorú určite pozorne sledujete aj vy.

Vážení rodičia a žiaci ZUŠ Ars Akademy,

Dovoľujeme si vydať krátke vyjadrenie k vzniknutej situácií, ktorú určite pozorne sledujete aj vy. Žiaľ vývoj a priebeh šírenia vírusu COVID – 19 spôsobil to, že všetky školy a školské zariadenia budú musieť byť zatvorené a aj my ako škola sme nútení, aj keď neradi prerušiť vyučovací proces na všetkých našich pracoviskách podľa pokynov a usmernení ministerky školstva.

Prikladáme aj oficiálne usmernenie pre rodičov a žiakov zo strany Ministerstva školstva: https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

Situácia je taká, že od 16. marca 2020 do 27. marca vrátane budú musieť byť všetky naše pracoviská školy uzavreté a pedagogická činnosť pozastavená.

Veríme, že sa táto situácia do 27. marca 2020 pozitívne vyvinie a nebude nutné pokračovať v školskej výluke.

V rámci technických možností sme vydali pokyny všetkým našim pedagógom, aby ostali v kontakte so svojimi žiakmi a snažili sa im zabezpečiť zadávanie aspoň čiastkových domácich úloh a zadaní, ktoré si môžu trénovať doma. Máme k dispozícií e-mail, sms, FB skupiny, Messenger call, whatsapp a i. nástroje, ktoré nám vedia z časti túto výluku zmierniť.

V neposlednom rade vám všetkým prajeme pevné zdravie, aby sme sa mohli po skončení tejto situácie vrátiť spokojne naspäť na svoje pracoviská a opäť pracovať s vašimi deťmi.

Dňa 13.3.2020

Mgr. Alena Valuchová

Riaditeľka školy

Naspäť na všetky články
Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy