Prihláška

Blog

Organizačné pokyny SZUŠ Ars Akademy k začiatku školského roka 2021/2022

Organizačné pokyny SZUŠ Ars Akademy k začiatku školského roka 2021/2022
Aktuality 05. september 2021
Organizačné pokyny SZUŠ Ars Akademy k začiatku školského roka 2021/2022

Organizačné pokyny SZUŠ Ars Akademy k začiatku nového školského roka 2021/2022:

- žiaci pri vstupe do budovy školy musia mať na tvári rúško, 

- výnimku z nosenia rúška majú deti do 6 rokov a žiaci podliehajúci výnimke podľa osobitných predpisov

rodičia majú vstup do školských priestorov zakázaný

- nových žiakov a žiakov prípravného štúdia môže sprevádzať 1 zákonný zástupca (podmienkou na vstup je predloženie potvrdenia o bezpríznakovosti návštevníka) tlačivo pre rodičov, ktoré nájdete, na webe školy www.arsakademy.sk v sekcii O škole - dokumenty

- žiak odovzdá/sa preukáže triednemu učiteľovi vyplneným potvrdením o bezpríznakovosti (potvrdenie sa vypisuje vždy po prerušení vyučovania žiaka v danom týždni na viac ako 3 dní, čiže ak  žiak chodí na vyučovanie pondelok a štvrtok, tak  musí podpísané Vyhlásenie rodičom ukázať 2x, pred každým vyučovaním, ak chodí napr. Pondelok a Stredu, tak stačí ho učiteľovi ukázať len raz, v Pondelok, pred prvým vyučovaním)

Ďalšie informácie o zahájení školského roka a o organizácii výchovy a vzdelávania od 3. 9. 2021 poskytujú žiakom a ich rodičom učitelia prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-maily, sms-ky, telefonicky, FB skupiny,). 

Na stránke ministerstva školstva sú k nahliadnutiu podrobné informácie a pokyny:

https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Prajeme Vám šťastný nástup do školy a tešíme sa na spoločné zážitky s tvorivou činnosťou a umením !

Naspäť na všetky články
Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy