Prihláška

Blog

Obnovenie vyučovania k 1.6.2020 - Hudobný odbor, iba niektoré pracoviská školy

Obnovenie vyučovania k 1.6.2020 - Hudobný odbor, iba niektoré pracoviská školy
Aktuality 30. máj 2020
Vážení rodičia, milí žiaci, na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR s účinnosťou od 1.6.2020 postupne otvárame niektoré pracoviská našej školy pre riadne školské vyučovanie. Postupne v priebehu niekoľkých dní od 1.6.2020 otvoríme tieto pracoviská: - hudobná trieda Jednota vo Veľkých Uherciach /klavír/ - hudobná trieda Kultúrny dom vo Veľkých Uherciach /gitara/ - hudobné triedy Prior Partizánske /klavír, spev, bicie nástroje/ - hudobná trieda Sokolovňa Bánovce n.Bebravou /gitara, keyboard/ - hudobná trieda Gymnázium Bánovce n.Bebravou /klavír, spev/ Vaši triedni učitelia sa s Vami skontaktujú, aby Vám vysvetlili organizačné a hygienické požiadavky súvisiace s obnovením školského vyučovania. Pri nástupe na vyučovanie je potrebné priniesť Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke školy, v sekcií: "O škole" - Dokumenty školy. - Vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa - Pokyny pre rodičov - podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov - Prevádzka a vnútorný režim cez COVID-19 pri individuálnom vyučovaní V prípade otázok kontaktujte, prosím, svojich triednych učiteľov.
Naspäť na všetky články
Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy