Prihláška

Blog

Maľované námestie 2018

Maľované námestie 2018
Aktuality 18. september 2018
Výtvarná súťaž, ktorú organizuje knižnica Ľ.Štúra v Bánovciach nad Bebravou. Tento rok úspešní aj naši žiaci z výtvarného odboru Ars Akademy.

Dňa 11.9.2018 sa konala výtvarná súťaž Maľované námestie 2018. Už ôsmy ročník úspešne organizuje Mestská knižnica Ľ.Štúra v Bánovciach nad Bebravou. Porotu tento rok posilnila naša pani učiteľka Zuzana Jedináková, výtvarníčka Základnej umeleckej školy Ars Akademy v Bánovciach n.B.. Témou tohto roka bola Naša záhrada. Námestie nám rozkvitlo krásnými farebnými kresbami šikovných detí z celého mesta a priľahlého okolia. Akcia sa začala o 15 hodine poobede a zúčastnilo sa jej 56 detí vrátane naších žiakov z Ars Akademy. Kreslilo sa farebnými kriedami na dlažbu za krásneho slnečného počasia.

Ars Akademy

Deti boli rozdelené do troch kategórií v ktorých sa umiestnili aj naši žiaci:

V prvej kategórií deti od 6 až 9 rokov, 1. miesto Filip Gajdáč a 2.miesto Svetozár Trnovský.

V druhej kategórií deti od 10 až 12 rokov, 1. miesto Katarína Petreje a 3.miesto Zuzana Hrušková.

V tretej kategórií deti od 12 a viac rokov, 2. mieste Veronika Petreje a 3.miesto Ly Nguyenová.

Srdečne gratulujeme všetkým deťom.

Ars Akademy

Ars Akademy

FOTOGALÉRIA MESTSKEJ KNIŽNICE Ľ.ŠTÚRA (odkaz na galériu)

text: Zuzana Jedináková / foto: Mestská knižnica Ľ.Štúra Bánovce nad Bebravou

#arsakademy #umenienasspaja

Naspäť na všetky články
Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy