Prihláška

Blog

Dištančné vzdelávanie v SZUŠ Ars Akademy na základe mimoriadneho prerušenia vyučovania

Dištančné vzdelávanie v SZUŠ Ars Akademy na základe mimoriadneho prerušenia vyučovania
Aktuality 26. október 2020
Vážení rodičia, milí žiaci, na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ Slovenskej republiky zo dňa 23.10.2020 sa mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v základných umeleckých školách. Naša škola zároveň prechádza na dištančnú formu vzdelávania vo všetkých troch umelecký odboroch - hudobný, výtvarný, tanečný v termíne od 26.10.2020. Bližšie informácie ohľadom vyučovania vám poskytnú vaši triedni učitelia. Ďalšie usmernenia budeme priebežne aktualizovať. Prajeme vám hlavne pevné zdravie.
Naspäť na všetky články
Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy