Prihláška

Blog

Dištančné vyučovanie od 29.11.2021 do 17.12.2021

Dištančné vyučovanie od 29.11.2021 do 17.12.2021
Aktuality 06. december 2021
Vážení rodičia, žiaci a priaznivci ZUŠ Ars Akademy, žiaľ, musíme vás informovať, že z dôvodu nariadenia vlády ako aj stále sa zhoršujúcej situácie na Slovensku boli s okamžitou platnosťou pozastavené všetky mimoškolské aktivity deti. Z tohto dôvodu aj my, ZUŠ Ars Akademy už nemôžeme vyučovať prezenčne, ale musíme kompletne prejsť na dištančnú formu vyučovania. Všetko sa to deje hlavne preto, aby sa znížila mobilita ľudí a najmä detí, ktoré podľa posledných záverov konzília odborníkov v značnej miere prispievajú k rýchlejšiemu šíreniu ochorenia Covid -19 v tomto období. Prosíme všetkých rodičov našich detí ako aj samotné deti, našich žiakov o spolupatričnosť a hlavne disciplínu v zachovaní vyučovania. Sme si vedomí toho, že všetkým vyhovuje viac prezenčné vyučovanie, osobný kontakt s učiteľom sa nedá nahradiť, ale verte nám, že aj my, za školu robíme všetko preto, aby sme to vašim deťom, čo najviac spríjemnili. Snažíme sa vymýšlať všakovaké aktivity, ktorých cieľom je deti upútať a motivovať ostať v kontakte so svojimi učiteľmi. Ďakujeme, že nám ostávate verní ako aj za vašu priazeň na sociálnych sieťach, kde sa snažíme neustále pridávať zaujímavé príspevky zo všetkých našich umeleckých odborov. Prebiehajú advetné kalendáre za všetky odbory. Taktiež chystáme aj súťaž o zaujímavé ceny. Nechajte sa prekvapiť.
Naspäť na všetky články
Chcem prihlásiť svoje dieťa do školy